jump to navigation

تاریخ و روایت مه 24, 2008

Posted by chicagonameh in ایران, تاریخ, جنگ, زندگی روزمره.
4 comments

کسانیکه به تاریخ علاقه داشته باشند می دانند که تاریخ  به  تحلیل حوادث از طریق شرح جزییات و بررسی انگیزه های افراد و شرایط زمان و مکان ایشان می پردازد. در حالیکه روایت شرح واقعه ایست از دید یک شاهد و معمولا آمیخته به نظرات شخصی و موثر از پیشداوریها و باورهای فردی.

شکی نیست که تاریخ مذهبی در اسلام به شدت تحت تاثیر روایت است. تقدس شخصیتها و علاقه راویان به اثبات برحق بودن یکی و باطل بودن دیگری ایشان را بر آن داشته است تا به ارایه تصویری حماسی و احساسی از وقایع و رویدادها بپردازند.  به نظر می رسد که تاریخ معاصر و ثبت آنهم تحت تاثیر چنین سنتی مانده است. این امر در دوران معاصر امکان تحلیل رویدادها را از ما ستانده است و به جای آن باور را قرار داده است.

این امر درباره تاریخ دفاع هشت ساله و حماسی مردم ایران در برابر تجاوز صدام حسین صادق است. در حالیکه هر ساله روایتهای  مختلفی  را از نبردهای این دوران و استراتژیها و سیاستهای در پیش گرفته در آن می شنویم از یک کتاب تاریخی درباره این حادثه سترگ محروم مانده ایم. البته شاید هنوز زود باشد چون بتازگی مورخین توانسته اند از وفاداریهای سیاسی بگسلند و درباره بزرگمردی چون مصدق  سخن بگویند. 

از این منظر صحبتهای اخیر فرماندهان ارشدی چون سرداران شمخانی و صفوی درباره نقش بنی صدر – ریاست جمهوری وقت-  جالب توجه است. این دو او را خاین ندانسته اند. و براستی چرا بنی صدر باید خیانت پیشه می کرد؟ او بواسطه درگیری در یک جنگ قدرت داخلی بایستی خواهان یک پیروزی نظامی برای کسب وجه سیاسی  بوده باشد.  از این منظر این دو وارد تاریخ شده اند و با روایت بدرود گفته اند. 

رنجها و دردها و زخمهای هشت سال نبرد بی شمارند و براحتی درمان نمی پذیرند. با اینحال بررسی رویدادهای آن می تواند به ما کمک کند تا به یکدیگر احترام بگذاریم. چون همه گروهها و اقشار در آن تلاش شرکت جستند. از بسیجیانی که با دست خالی در شلمچه جنگیدند تا ارتشیان که از زندان عازم رزمگاه شدند. 

سیاستهای نادرست و ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر نباید باعث بی توجهی ما به رزمندگان و سربازان آن دوره باشد. امری که بسیاری از ما به آن مبتلا هستیم و با یادآوری رنجهای خود و خانواده هایمان – که بسیار مقدس و حقیقی هستند – خود را معاف از تایید جانبازی کسانی می دانیم که امروز با گمنامی در کنار ما به زندگی خود ادامه می دهند و در بسیاری موارد با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

بیایید به جای روایت فتح به ثبت آن بپردازیم.

پانویس:

…. راستی کدام ان جی اوهایی در حوزه رزمندگان و خانواده های ایشان فعالیت می کنند؟

جاش گروبن مه 24, 2008

Posted by chicagonameh in موسیقی.
add a comment