jump to navigation

باز باران با ترانه مه 11, 2008

Posted by chicagonameh in Uncategorized.
add a comment

باز باران با ترانه،

با نغمه های شاد کودکانه،

می زند بر بام خانه،

کودکی…..

نمی دانم چرا از همه شعرهایی که در دوازده سال مدرسه حفظ می کردیم، این چند خط به خاطرم مانده است. شاید به خاطر کودکی از دست دفته؟ شاید به خاطر باران؟ شاید به خاطر آنکه این چند خط «طرد و چابک» در ذهن می مانند.

 امروز باران دارد می بارد، یک باران سرد بهاری. بیرون پیاده رو ها خلوت است و گهگاه تک و توک چتری به چشم می خورد که در حال دویدن به سمت سرپناهیست.

امروز روز مادر است و همه رستورانها برای امروز منوی ویژه دارند تا فرزندان مادرانشان را به ولیمه ای مهمان کنند. بر خلاف ایران که روز مادر روز گلفروشهاست اینجا همه اصناف برای امروز برنامه دارند تا مشتریان را ترغیب به خرید کالایی برای مادرانشان نمایند.